Home

Condoleanceregister Rouwcentrum Partous

Laat een online condoleance achter voor de nabestaanden van…

Als u troost wilt bieden…

Langs deze weg kan u de families uw medeleven betuigen met een persoonlijke boodschap, de rouwbrief bekijken, de uitvaartviering live volgen, uw aanwezigheid op de koffietafel bevestigen of een bloemstuk aankopen. Wanneer de familie ervoor kiest om de kennisgeving niet te publiceren, zal dit verzoek nageleefd worden. Mocht u toch een bericht willen nalaten voor de familie dan kan u dit sturen naar condoleren@partous.eu

Emma Sergooris

Frieda Stevens

Philip Vanderlinden

Michel Mostaert

Harry Swalens

Joseph Moutschen

Geert Van Parys

Marie-Jeanne Calvaer

Liliane Van Puyvelde

Mathilde Debrael

Lara Bosmans

Lief Mosselmans

Léa Bryssens

Hilda Jacquemijns

Jacques Claes

Liliane Coene

Lea Deleux

Liliane De Becker

Liliane Bekaert

Hendrika “Jetje” Mengels

Jacques Debuyst

Chantal Soumillion

André Walschot

Jeanne Godtbil

Yvonne Swalens

Celina Buyle

Jan Baptist Wouters

Agnès Degrève

Leona Vansteenkiste

Monique Durieux

Roger Verhoeven

Rik Zonnerel

Nelly Richez

Gerard Benoit

Lola Van Doorsselaere

Marina Swalus

Margaretha ‘Griet’ Claassens

Stéphane Demol